Zozen Boiler——Wuxi,China

allen@zozen.com

+8613506151153

Chứng chỉ

Lò hơi ZOZEN Chứng chỉ
Giấy chứng nhận sản xuất nồi hơi loại A

Giấy chứng nhận sản xuất nồi hơi loại A

Cấp giấy chứng nhận sản xuất ống áp lực BRII

Cấp giấy chứng nhận sản xuất ống áp lực BRII

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001: 2000

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001: 2000

Chứng nhận xếp hạng tín dụng AAA

Chứng nhận xếp hạng tín dụng AAA

Giấy phép sản xuất ASME-S

Giấy phép sản xuất ASME-S

Giấy phép sản xuất ASME

Giấy phép sản xuất ASME “U”

Giấy phép lắp đặt, sửa chữa, sửa chữa và bảo trì của lò hơi

Giấy phép lắp đặt, sửa chữa, sửa chữa và bảo trì của lò hơi

Giấy phép lắp đặt, sửa chữa, sửa chữa và bảo trì nồi hấp

Giấy phép lắp đặt, sửa chữa, sửa chữa và bảo trì nồi hấp